Tiếng Việt

Chính sách quyền riêng tư

Bảo vệ dữ liệu

Việc bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho các trang web của TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (sau đây gọi là gọi đơn giản là "CIE").

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân không được thu thập bằng cách truy cập vào trang web CIE.

Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập, nếu bạn chọn để đầu hàng nó, ví dụ: bằng cách đăng ký thông tin của bạn, bằng cách điền vào các mẫu đơn, bằng cách đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ hoặc bằng cách gửi các truy vấn khác. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được thu thập, xử lý, sử dụng và chuyển khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc nếu bạn đã cho phép làm như vậy.

Dữ liệu phi cá nhân

Dữ liệu phi cá nhân được thu thập để tối ưu hóa trang web CIE và cho mục đích thống kê, thậm chí đơn giản bằng cách truy cập vào trang web CIE (hay còn gọi là theo dõi). Ví dụ về các dữ liệu được ghi là thời gian của chuyến thăm, các trang web được truy cập, thời gian thời gian dành cho các trang web, các địa phương trong khu vực và các trang web mà người truy cập thay đổi trước khi truy cập các trang web CIE. Để theo dõi, CIE sử dụng chứng nhận phần mềm phân tích web từ WiredMinds, mà phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu. Phần mềm này thu thập dữ liệu không cá nhân độc quyền bằng các phương tiện vô danh. Xác định các khách truy cập vào các trang web sử dụng CIE dữ liệu này là không thể.

Bạn có thể ngừng theo dõi bằng cách nhấp vào liên kết sau (opt-out). Bằng cách làm như vậy, một cookie sẽ được cài đặt trên các máy tính mà bạn đang sử dụng.

Nhấn vào đây để ngăn chặn dữ liệu cá nhân từ được ghi lại.

Sử dụng cookie

Trang web CIE sử dụng các tập tin cookie, được cài đặt trên ổ cứng của máy tính mà bạn đang sử dụng để cá nhân hoá các bạn truy cập vào website. Ví dụ, ngôn ngữ của các trang web được ghi lại. Dữ liệu cá nhân không được lưu trữ trong các cookie. Bạn có thể vô hiệu hóa việc cài đặt các tập tin cookie trên máy tính mà bạn đang sử dụng thông qua các thiết lập của trình duyệt web mà bạn đã chọn. Vui lòng sử dụng chức năng trợ giúp của trình duyệt web của bạn lựa chọn để tìm hiểu làm thế nào để thay đổi các thiết lập trình duyệt web. Bằng cách khử hoạt các cookies, các nội dung của các trang web CIE có thể thay đổi trong xuất hiện hoặc không được hiển thị ở tất cả.

Sử dụng các liên kết

Trang web CIE có tính năng liên kết đến các trang web khác mà không được điều hành bởi CIE và trên đó CIE không có ảnh hưởng về mặt nội dung và an ninh. Các điều khoản riêng tư của CIE không áp dụng cho các trang web này. Trong hầu hết các trình duyệt web, bạn có thể xác định từ thanh địa chỉ cho dù bạn đang ghé thăm các trang web từ CIE.

Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội plug-ins

Trên các trang web CIE bạn có thể tìm thấy phương tiện truyền thông xã hội plug-in từ các nhà cung cấp như sau:

Facebook
Google+
AddThis
Nếu bạn nhấn chuột vào một phương tiện truyền thông xã hội plug-in, bạn sẽ được dẫn đến trang web của nhà cung cấp tương ứng. Mặc dù bạn có thể xem các sản phẩm CIE trên các trang web này, nó không phải là điều khoản riêng tư của CIE áp dụng nhưng các điều khoản bảo mật của các nhà điều hành trang web tương ứng thay thế. Nếu bạn có một tài khoản người dùng với các nhà cung cấp tương ứng, có thể là các nhà cung cấp tương ứng sẽ bao gồm các thông tin trong tài khoản người dùng của bạn, ví dụ, chỉ ra rằng bạn đã thay đổi đến trang web của nhà cung cấp tương ứng từ một trong CIE. Các điều khoản bảo mật của các nhà cung cấp tương ứng có thể được lấy từ các trang web các nhà cung cấp tương ứng hoặc yêu cầu từ các nhà cung cấp tương ứng mình. Trong hầu hết các trình duyệt web, bạn có thể xác định từ thanh địa chỉ cho dù bạn đang ghé thăm các trang web từ CIE.