Tiếng Việt
Trang chủ»Lĩnh vực hoạt động
Công trình tiêu biểu

- Nghiên cứu hoàn thiện Hệ thống điều khiển Trạm trộn bê tông tự động công suất lớn trên cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất ngói bê tông sợi.

- Chuyển giao công nghệ cơ điện tử của CIE cho các Công ty để sản xuất với 4 nội dung chuyển giao sau:

+ Tài liệu kỹ thuật: Bản vẽ thiết kế, quy trình chế tạo, lắp ráp, kiểm tra sản phẩm.

+ Cán bộ kỹ thuật để theo dõi sản xuất sản phẩm đạt chất lượng mong muốn.

+ Liên tục cung cấp những tiến bộ kỹ thuật mới nhất cho quá trình sản xuất sau này.

+ Chuyển giao thị trường sản phẩm cho Đơn vị sản xuất.